Hogyan vehető igénybe ingyenes jogi segítségnyújtás?

Dr. Mészáros-K… küldte be 2019. 07. 01., h - 14:53 időpontban
Ingyenes jog segítségnyújtás - Békéscsaba, Mékés megye

2019. március 27. napjával felvételt nyertem a jogi segítők névjegyzékébe, így immár olyan személyek számára is van lehetőségem ügyvédi szolgáltatást nyújtanom, akik hátrányos anyagi helyzetük miatt nem képesek az ügyvédi munkadíj megfizetésére.

 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény tartalmazza a jogi segítségnyújtás részletszabályait, illetve a https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas weboldalon lehet további részletes tájékoztatót olvasni a témáról, ezért csupán néhány, véleményem szerint fontosabb információt emelnék ki ezzel kapcsolatban.

 

A törvény alapján nyújtható támogatásnak több formája van, így igénybe vehető meghatározott peren kívüli (pl. mindennapi megélhetést érintő kérdések), illetve peres (pl. polgári, közigazgatási, büntető) vagy akár határon átnyúló ügyekben is. Vannak azonban olyan ügyek, amelyekben nem nyújtható jogi segítségnyújtás (pl. ingatlan adásvételi szerződés készítése).

 

Ahhoz, hogy valaki jogi segítőt vehessen igénybe, legelőször is a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a munkahelye szerint illetékes járási vagy fővárosi kerületi kormányhivatalnál be kell nyújtania a támogatás engedélyezése iránti kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon, amelyhez csatolnia kell minden olyan okiratot, hatósági bizonyítványt, illetve igazolványt, amely a támogatásra való jogosultságot igazolja.

 

Békés megyében az alábbi linken érhetők el azoknak a járási hivataloknak a listája és ügyfélfogadási ideje, amelyek jogi segítségnyújtás és áldozatsegítés ügyében várják az ügyfeleket:

http://www.bekesijarasok.hu/jogi-segitsegnyujtas-aldozatsegites

 

A támogatásról, a támogatás engedélyezésének, felülvizsgálatának, megvonásának és visszatérítésének a feltételeiről, a jogi segítők személyéről és elérhetőségükről a jogi segítségnyújtó szolgálat a hozzá forduló ügyfelet illeték- és díjmentesen tájékoztatja, részére a támogatás engedélyezése iránti kérelemhez szükséges nyomtatványokat rendelkezésre bocsátja és kitöltésükben segítséget nyújt. A nyomtatvány egyébként a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat fentebb hivatkozott honlapján is elérhető.

 

Amennyiben a kérelem benyújtására személyesen kerül sor, úgy arról legkésőbb öt napon belül, írásban benyújtott kérelem esetében pedig tizenöt napon belül hoznak döntés.

 

A kérelmező azt követően választhat a jogi segítői névjegyzékben szereplő ügyvédek közül, miután számára engedélyezték a támogatás valamely formáját.

 

A jogi segítők névjegyzéke az alábbi linken érhető el:

https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/

 

Tekintettel arra, hogy az ügyvédek többsége általában nem mindennel foglalkozik, így jogi segítőt választása előtt, érdemes elolvasni, hogy melyek azok a tevékenységi körök, amelyekkel a jogi segítő foglalkozik. Így én például a polgári és közigazgatási jogon belül az alábbi területeken vállalom jogi segítség nyújtását:

- agrárjog,

- fogyasztóvédelem,

- kártérítési jog,

- közigazgatási perek,

- nemzetközi magánjog,

- szellemi alkotások joga,

- végrehajtási ügyek,

- állampolgársági ügyek,

- ingatlanjog,

- kölcsön-, hitelügyek,

- munkajog,

- öröklési jog,

- társasházak joga.

 

A jogi segítségnyújtással kapcsolatos további felvilágosítást a megadott elérhetőségeim valamelyikén tudok nyújtani.