Szakterületek

Ingatlanjog

Adásvételi, ajándékozási, illetve csereszerződések szerkesztése, ellenjegyzése, valamint ezekhez kapcsolódóan földhivatali képviselet. Bérleti szerződések szerkesztése. Tájékoztatás illeték- és adójogszabályokról.

Agrárjog

Termőföldre vonatkozó adásvételi, ajándékozási, csereszerződések, továbbá haszonbérleti szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, valamint ezekhez kapcsolódóan az illetékes hatóságok előtti képviselet. Jogi tanácsadás egyéb agrárjogi kérdésekkel kapcsolatban.

Társasági jog

Új gazdasági társaságok (pl. kft., bt.) alapításához, valamint meglévő cégek módosításához (pl. székhelyváltozás, átalakulás, üzletrész adásvétele) kapcsolódó teljes körű ügyintézés és jogi tanácsadás.

Civil szervezetek

Új alapítványok, egyesületek alapításához, valamint meglévőek módosításához (pl. elnökség, felügyelőbizottság választása, közhasznú jogállás megszerzése) kapcsolódó teljes körű ügyintézés és jogi tanácsadás.

Követelés- és tartozáskezelés

Hitelezők számára fizetési meghagyásos, felszámolási, csőd-, illetve végrehajtási eljárások megindítása. Ezekhez kapcsolódóan jogi tanácsadás nyújtása és képviselet ellátása. Adósok számára a velük szemben folyamatban lévő eljárásokban jogi tanácsadás nyújtása, beadvány szerkesztése, illetve benyújtása, valamint képviselet ellátása.

Polgári jog

Jogi tanácsadás, illetve peres és peren kívüli képviselet a polgári jog területén, amely elsősorban szerződéses jogviszonyokra, illetve kártérítési ügyekre terjed ki.